SHERBIMET TONA

Cfare mund te prisni nga Gjyms'hana Akademi

Ky program do të jetë i përshtatshëm për:

Qellimi

Gjyms'hana

Qëllimi i krijimit të Gjyms'Hana Academy, është të përgatisë pjesëmarrësit për të punuar në fushën e arkitekturës së brendshme.

single_02

Le të flasim!